Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Mesto Topoľčany

Ako vybaviť

  • Mesto Topoľčany oznamuje občanom, že v súlade so Zákonom č. 177/2018 Z.z. Zákon o  niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorý nadobudol účinnosť 01. 09. 2018, nie je potrebné k žiadostiam podaných po tomto dátume prikladať originál doklady z Katastra nehnuteľností /list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy/ a originál výpisy z Obchodného registra a a Živnostenského registra.

 

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

  • Kde vybavíte? - lokalizácia kancelárie vrátene jej názorného zakreslenia na pláne MsÚ.

  • Čo k vybaveniu potrebujete? - zoznam všetkých dokladov potrebných k vybaveniu vašich záležitostí.

  • Lehoty - lehoty na podanie, lehoty na vybavenie.

  • Formuláre na stiahnutie - žiadosti, oznámenia, ohlásenia, stanoviská a iné.

  • Náležitosti formulárov - pomoc pri vyplňovaní formulárov, čo musia formuláre   obsahovať.

  • Legislatívna úprava k danej problematike

  • Poplatky


 


Úvodná stránka