Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Zápis osobitnej matriky

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, matrike, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 111, telefónne číslo: 038/5340 111

Čo vybavíte

Narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine, na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, na lodi alebo v lietadle mimo územia SR, či území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky. Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR. Zápis sa vykoná buď prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v zahraničí, alebo priamo na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu, alebo posledného trvalého pobytu slovenského občana na území SR. Ak občan nemal na území SR trvalý pobyt, zápis sa vykoná na ktoromkoľvek matričnom úrade.

K vybaveniu potrebujete

  • Originál alebo osvedčená fotokópia cudzozemského matričného dokladu, v prípade potreby overeného podľa medzištátnych zmlúv
  • Všetky cudzozemské listiny úradne preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom
  • Doklad o štátnom občianstve SR – platný občiansky preukaz, alebo pas vydaný pred dátumom matričnej udalosti, alebo Listinu a Osvedčenie o štátnom občianstve
  • U rozvedených – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • U ovdovelých – úmrtný list
  • Sobášny list rodičov pri zápise narodenia detí z manželstva
  • Žiadosť rodičov o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

 

Lokalizácia kancelárie č. 111

Lokalizácia kancelárie č. 111

Lokalizácia kancelárie č. 111


 


Úvodná stránka