Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Opatrovateľská služba

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, číslo dverí 100, telefónne číslo 038/5340100.

K vybaveniu potrebujete

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti je potrebné doložiť fotokópie aktuálnych lekárskych nálezov od odborných lekárov (nie starších ako 6 mesiacov). Na základe žiadosti bude vyhotovený posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy je potrebné doložiť:

  a/  potvrdenie o príjme (napr.aktuálny dôchod. výmer a pod.)

  b/ čestné vyhlásenie o výške úspor a hodnote majetku (overené matrikou)

  c/ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

  b/ doklad o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol žiadateľ pozbavený)

  e/ potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že sa žiadateľovi neposkytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a nikto z rodinných príslušníkov alebo iná osoba nepožiadala ani nepoberá peňažný príspevok na opatrovanie.

Lehota na vybavenie

Do 30 dní.

Legislatívna úprava

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 


 

Formuláre na stiahnutie

Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.odt(74.8 kB)Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (editovateľné)
Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.docx(79.1 kB)Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (editovateľné)
Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf(229.1 kB)Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (needitovateľné)
Formular_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.odt(9.4 kB)Formulár o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (editovateľné)
Formular_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.docx(14.2 kB)Formulár o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (editovateľné)
Formular_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.pdf(49 kB)Formulár o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (needitovateľné)

Lokalizácia kancelárie č. 100

Lokalizácia kancelárie č. 100

Lokalizácia kancelárie č. 100


 


Úvodná stránka