Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Povolenie k užívaniu stavby malého zdroja znečistenia

Kde vybavíte

Na odbore výstavby, životného prostredia a vyvlastňovacieho konania, referáte ŽP, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup C, číslo dverí 238, telefónne číslo: 038/5340 238.

K vybaveniu potrebujete

  • Fotokópia revíznej správy o preskúšaní nezávadnosti komínov, plynoinštalácie stavby
  • Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Poplatok

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych  poplatkov v znení neskorších zmien.

Lehota na vybavenie

Do 30 dní od podania .

Legislatívna úprava

§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.


 

Lokalizácia kancelárie č. 238

Lokalizácia kancelárie č. 238 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 238 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 238

Lokalizácia kancelárie č. 238


 


Úvodná stránka