Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Úvery pre fyzické osoby

Miesto pre podanie žiadosti

Stavebný úrade Mesta Topoľčany II. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup D, číslo dverí 359, telefónne číslo: 038/5340 359

Termíny pre podanie žiadosti

Od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre účel obstaranie bytu výstavbou alebo kúpou do vlastníctva fyzickej osoby

Základné náležitosti žiadosti

  • identifikačné údaje žiadateľa
  • účel a požadovaná výška podpory
  • údaje o stavbe
  • preukázanie schopnosti platenia splátok istiny požadovaného úveru a úrokov z požadovaného úveru
  • návrh na zabezpečenie záväzkov

Overenie úplnosti žiadosti

Pracovník mestského úradu overí úplnosť náležitostí žiadosti do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia a v poradí podľa doručenia. Overenie úplnosti náležitostí žiadosti pracovník mestského úradu vyznačí odtlačkom úradnej pečiatky a svojím podpisom. Úplnú a overenú žiadosť v poradí podľa doručenia žiadosti zaregistruje do systému elektronického podávania žiadostí (automaticky je vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku fondu) a žiadosť zašle na fond. Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá nespĺňa podmienky zákona vráti mestský úrad žiadateľovi.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícií na internetovej stránke www.sfrb.sk


 

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359


 


Úvodná stránka