Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Daň za psa

Priznanie k dani za psa, odhlásenie k dani za psa

Kde vybavíte

Na ekonomickom odbore, I. poschodie Mestského úradu, Nám. M.R.Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup C, číslo dverí 163, telefónne číslo: 038/5340163

Kvybavenu potrebujete

  • Občiansky preukaz,
  • Očkovací preukaz zvieraťa
  • Priznanie k dani za psa

Lehota na vybavenie

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani. 

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a daňová povinnosť k dani za psa vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Legislatívna úprava

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 1/2016 o miestnych daniach.


 

Formuláre na stiahnutie

priznanie_k_daniam.pdf(5.3 MB)Vzory daňových priznaní


Úvodná stránka