Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Narodenie dieťaťa

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, matrike, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 111, telefónne číslo: 038/5340 111

Čo vybavíte

  • Zápis do knihy narodení – zapisujú sa deti, ktoré sa narodili v meste Topoľčany, ale i v domácom prostredí, alebo boli nájdené na území nášho matričného obvodu. Narodenie dieťaťa sa zapíše na základe Hlásenia o narodení, ktoré je povinné zaslať Matričnému úradu zdravotnícke zariadenie (Hlásenie o narodení) najneskôr do troch pracovných dní od pôrodu.
  • Rodný list – prvý výpis je bez poplatku. Odporúčame použiť neosvedčené fotokópie rodného listu na vybavovanie úradných záležitostí, ako príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý si uplatňuje matka na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, do zdravotnej a sociálnej poisťovne a pod. Rodný list treba vyzdvihnúť čo najskôr po narodení, odporúčame kontaktovať matriku, či má doručené Hlásenie o narodení z pôrodnice. 
  • Určenie otcovstva – v prípade slobodnej matky, rozvedenej alebo vdovy je možné vykonať na ktoromkoľvek matričnom úrade, a to súhlasným vyhlásením rodičov do Zápisnice. Nevyhnutnosťou je osobná prítomnosť oboch rodičov. V prípade, že jeden z nich alebo obaja sú cudzí štátni občania a neovládajú slovenský jazyk, je potrebná aj prítomnosť súdneho tlmočníka. Určenie otcovstva je možné vykonať aj pred narodením dieťaťa, v čase ak je počaté, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade, alebo pred súdom.

K vybaveniu potrebujete

Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve

  • Rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Predloží k nahliadnutiu sobášny list a platné preukazy totožnosti. Meno, alebo mená dieťaťa určí matka v pôrodnici a otec dieťaťa ho potvrdí svojím podpisom na matrike. Priezvisko dieťaťa je dané podľa dohody rodičov na sobášnom liste.

Ak sa dieťa narodilo nezosobášeným rodičom

  • Rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Predloží k nahliadnutiu sobášny list a platné preukazy totožnosti. Meno, alebo mená dieťaťa určí matka v pôrodnici a otec dieťaťa ho potvrdí svojím podpisom na matrike. Meno a priezvisko dieťaťa sa určuje podľa dohody rodičov. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, meno a priezvisko dieťaťa určí súd na podnet matričného úradu.

Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke

  • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a vyhlásenie o osobnom stave.

Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke

  • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva, musí byť podľa zákona o rodine zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky. Až po úspešnom zapretí otcovstva na súde (matkou alebo otcom dieťaťa), môže biologický otec určiť otcovstvo na matrike.

Ak sa dieťa narodilo vdove

  • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela.

 

Lokalizácia kancelárie č. 111

Lokalizácia kancelárie č. 111

Lokalizácia kancelárie č. 111


 


Úvodná stránka