Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Ohlásenie prác na odstránení poruchy

Kde vybavíte

Na Odbore správy majetku a služieb – cestný správny orgán, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, číslo dverí 142,  telefónne číslo: 038/5340 142.

K vybaveniu potrebujete

  • Podanie žiadosti „Ohlásenie prác na odstránení poruchy“ pre dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie MK.
  • Prílohy uvedené v ohlásení prác na odstránení poruchy.

Lehota na podanie

Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie a následne vyplnenú žiadosť o ohlásení prác na odstránení poruchy doručiť poštou alebo osobne do podateľne MsÚ.

Lehota na vybavenie

Po zistení skutkového stavu bude vydané dodatočné rozhodnutie s určením podmienok pre uvedenie rozkopávky do pôvodného stavu.

Poplatky

Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie nevyberá.

Legislatívna úprava


 

Lokalizácia kancelárie č. 142

Lokalizácia kancelárie č. 142

Lokalizácia kancelárie č. 142


 


Úvodná stránka