Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Osvedčovanie listín a podpisov

Kde vybavíte

V kancelárii prvého kontatku (KPK), prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, číslo dverí 157 (podateľňa), telefónne číslo: 038/5340 103, alebo  038/5340 104.

Čo vybavíte

  • Osvedčenie zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou (výnimku tvoria listiny uvedené v § 5 Zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami)
  • Osvedčenie pravosti podpisu na listine

K vybaveniu potrebujete

  • Fyzická osoba, ktorej podpis alebo kópia listiny sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca
  • Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mestského úradu, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste (potrebné dohodnúť osobne, je nutné so sebou priniesť listinu, na ktorej má byť overený podpis a doklad totožnosti osoby, ktorej podpis sa má overiť)

Poplatok

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie

Na počkanie

Zákonná úprava

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.


 

Lokalizácia kancelárie prvého kontaktu

bez názvu

 


Úvodná stránka