Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Oznámenie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia

Kde vybavíte

Na organizačnom odbore Mesta Topoľčany II. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup D, číslo dverí 363, telefónne číslo: 038/5340 363.

Poučenie

Usporiadateľ je podľa Zákona 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

K vybaveniu potrebujete

  • Zaslať vyplnený formulár Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia - interiér alebo exteriér, podľa toho, či sa koná podujatie vo vnútri (interiér) alebo vonku (exteriér) 
  • Prílohy uvedené na formulári Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia

Poplatky

Bez poplatku

Legislatívna úprava


 

Lokalizácia kancelárie č. 363

Lokalizácia kancelárie č. d. 363 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. d. 363 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. d. 363

Lokalizácia kancelárie č. d. 363


 


Úvodná stránka