Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Oznámenie o začatí a ukončení činnosti prevádzkarne

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 206, telefónne číslo 038/5340206.

K vybaveniu potrebujete

 

  •  právoplatné kolaudačné rozhodnutie – k nahliadnutiu
  •  nájomnú zmluvu – v prípade prevádzky v prenajatých priestoroch
  • rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
  • k ukončeniu Potvrdenie z  Obvodného úradu – odbor živnostenského podnikania o ukončení podnikania

 

Lehota na podanie

Do 15 dní od zrušenia činnosti prevádzky.

Lehota na vybavenie

Do 30 dní od podania.

Legislatívna úprava

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb


 

Formuláre na stiahnutie

Ohlásenie prevádzkarne, času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 
Ohlásenie prevádzkarne, času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 
Ohlásenie prevádzkarne, času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 
Oznámenie o zrušení prevádzkarne (editovateľné)

 
Oznámenie o zrušení prevádzkarne (editovateľné)

 
Oznámenie o zrušení prevádzkarne (needitovateľné)

 

Lokalizácia kancelárie č. 206

Lokalizácia kancelárie 206 - cesta

Lokalizácia kancelárie 206 - cesta

Lokalizácia kancelárie 206

Lokalizácia kancelárie 206


 


Úvodná stránka