Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia

Kde vybavíte

Na organizačnom odbore Mesta Topoľčany II. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup D, číslo dverí 363, telefónne číslo: 038/5340 363.

Poučenie

Zhromaždenia sa musia oznamovať obci s výnimkou:

  1. zhromaždení usporadúvaných právnickými osobami prístupných len ich členom alebo zamestnancom a menovite pozvaným hosťom;
  2. zhromaždení usporadúvaných cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského vyznania;
  3. zhromaždení konaných v obydliach občanov;
  4. zhromaždení menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch.

Zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť obci tak, aby obec oznámenie dostala aspoň 5 dní vopred, najskôr však 6 mesiacov predo dňom jeho konania. Obec môže v odôvodnených prípadoch prijať oznámenie aj v kratšej lehote. Za právnickú osobu predloží oznámenie ten, kto je v tejto veci splnomocnený konať v jej mene. Oznámenie sa môže predložiť aj osobne v pracovný deň v dobe medzi ôsmou a pätnástou hodinou.

K vybaveniu potrebujete

  • Zaslať vyplnený formulár Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia

Poplatky

Bez poplatku

Legislatívna úprava


 

Lokalizácia kancelárie č. 363

Lokalizácia kancelárie č. d. 363 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. d. 363 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. d. 363

Lokalizácia kancelárie č. d. 363


 


Úvodná stránka