Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 206, telefónne číslo 038/5340206.

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých užívateľov verejného priestranstva, ktorí plánujú užívať verejné priestranstvo na miestnej  komunikácií, aby si v dostatočnom časovom predstihu -  minimálne 45 dní vopred -  požiadali Cestný správny orgán  o vydanie  rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie.

Informáciu o tom, či Vami požadované  verejné priestranstvo  je miestnou komunikáciou, môžete získať u pracovníkov MsÚ : OSMS -  Ing. Barta  038/5340 142  a  Mgr. Bačík  - 038/5340 225.

Rozhodnutie Cestného správneho orgánu tvorí prílohu č. 5 k „Oznámeniu  zámeru osobitného užívania verejného priestranstva."

K vybaveniu potrebujete

  • Vizualizácia záberu verejného priestranstva: grafický nákres, resp. nákres v katastrálnej mape
  • Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z miesta svojho bydliska alebo podnikania (vzťahuje sa na predaj potravinárskych výrobkov)
  • Vypísané tlačivo, ktoré nájdete nižšie

Lehota na podanie

Najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Lehota na vybavenie

Do 30 dní od podania.

Legislatívna úprava

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 1/2017 o miestnych daniach

Poplatky

  • Vratná kaucia 150,00 € za užívanie verejného priestranstva pri umiestnení lunaparku.
  • Vratná kaucia 500,00 € za užívanie verejného priestranstva pri umiestnení cirkusov.
  • Vratná kaucia 50,00 € za užívanie verejného priestranstva v blízkosti rodinných domov.
  • Vratná kaucia 200,00 € za užívanie verejného priestranstva v blízkosti objektov slúžiacich na podnikanie.
  • Vratná kaucia 600,00 € za užívanie verejného priestranstva v blízkosti obytných domov.

 

Formuláre na stiahnutie

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné)

 
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné)

 
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (needitovateľné)

 
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva (editovateľné)

 
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva (editovateľné)

 
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva (needitovateľné)

 

Lokalizácia kancelárie č. 206

Lokalizácia kancelárie 206 - cesta

Lokalizácia kancelárie 206 - cesta

Lokalizácia kancelárie 206

Lokalizácia kancelárie 206


 


Úvodná stránka