Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup C, číslo dverí 224, telefónne číslo 038/5340224.

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých užívateľov verejného priestranstva, ktorí plánujú užívať verejné priestranstvo na miestnej  komunikácií, aby si v dostatočnom časovom predstihu -  minimálne 45 dní vopred -  požiadali Cestný správny orgán  o vydanie  rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie.

Informáciu o tom, či Vami požadované  verejné priestranstvo  je miestnou komunikáciou, môžete získať u pracovníkov MsÚ : OSMS -  Ing. Barta  038/5340 142  a  Mgr. Bačík  - 038/5340 225.

Rozhodnutie Cestného správneho orgánu tvorí prílohu č. 5 k „Oznámeniu  zámeru osobitného užívania verejného priestranstva."

K vybaveniu potrebujete

  • Vizualizácia záberu verejného priestranstva: grafický nákres, resp. nákres v katastrálnej mape
  • Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z miesta svojho bydliska alebo podnikania (vzťahuje sa na predaj potravinárskych výrobkov)
  • Vypísané tlačivo, ktoré nájdete nižšie

Lehota na podanie

Najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Lehota na vybavenie

Do 30 dní od podania.

Legislatívna úprava

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 1/2017 o miestnych daniach

Poplatky

  • Vratná kaucia 150,00 € za užívanie verejného priestranstva pri umiestnení lunaparku.
  • Vratná kaucia 500,00 € za užívanie verejného priestranstva pri umiestnení cirkusov.
  • Vratná kaucia 50,00 € za užívanie verejného priestranstva v blízkosti rodinných domov.
  • Vratná kaucia 200,00 € za užívanie verejného priestranstva v blízkosti objektov slúžiacich na podnikanie.
  • Vratná kaucia 600,00 € za užívanie verejného priestranstva v blízkosti obytných domov.

 

Lokalizácia kancelárie č. 224

bez názvu

 


Úvodná stránka