Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kde vybavíte

Na ekonomickom odbore, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, podateľňa, číslo dverí 157, telefónne číslo: , 038/5340 105, 038/5340 165.

K vybaveniu potrebujete

Ak ste občan (poplatok za domy a byty)

  • Občiansky preukaz
  • Potvrdenie podľa VZN č. 12/2014 (v prípade vybavovania úľavy)

Ak ste podnikateľský subjekt

  • Potvrdenie zo živnostenského úradu o vzniku alebo zániku podnikania
  • Potvrdenie o zriadení alebo zrušení prevádzky na území mesta Topoľčany
  • Zmluvy o prenájme priestorov na podnikanie
  • Ak ste podnikateľský subjekt v zmysle VZN č. 12/2014 máte právo výberu z dvoch možností vyrúbenia poplatku za odpady. Jednou variantou je vyrúbenie poplatku podľa počtu osôb, druhou variantou je vyrúbenie poplatku podľa množstva a objemu smetných nádob a frekvencie vývozu (množstvový zber)

Lehota na podanie

Do 30 dní od vzniku skutočnosti (narodenie, úmrtie, zmena trvalého pobytu a pod.).

Lehota na vybavenie

Do 30 dní od podania.

Legislatívna úprava


 

Formuláre na stiahnutie

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - Obyvatelia (editovateľné)

 
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - Obyvatelia (editovateľné)

 
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - Obyvatelia (neditovateľné)

 
Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - Obyvatelia (editovateľné)

 
Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - Obyvatelia (editovateľné)

 
Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - Obyvatelia (needitovateľné)

 
Zmena podkladových údajov pre výpočet poplatku za komunálne odpady - Obyvatelia (editovateľné)

 
Zmena podkladových údajov pre výpočet poplatku za komunálne odpady - Obyvatelia (editovateľné)

 
Zmena podkladových údajov pre výpočet poplatku za komunálne odpady - Obyvatelia (needitovateľné)

 
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby - Množstvový zber KO (editovateľné)

 
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby - Množstvový zber KO (editovateľné)

 
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby - Množstvový zber KO (needitovateľné)

 
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady - Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby (editovateľné)

 
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady - Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby (editovateľné)

 
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady - Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby (needitovateľné)

 
Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby - Množstvový zber KO (editovateľné)

 
Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby - Množstvový zber KO (editovateľné)

 
Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby - Množstvový zber KO (needitovateľné)

 
Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady - Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby (editovateľné)

 
Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady - Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby (editovateľné)

 
Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady - Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby (needitovateľné)

 

Lokalizácia kancelárie prvého kontaktu

bez názvu

 


Úvodná stránka