Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Povolenie na zriadenie trhového miesta v Mestskej tržnici, Moyzesova č. 583/10, Topoľčany

Kde vybavíte

Na odbore správy majetku a služieb, na Mestskom úrade, Námestie M. R. Štefánika  1/1, Topoľčany, vstup D číslo dverí 142, alebo u správcu mestskej tržnice priamo na mestskej tržnici, na ul. Moyzesova 583/10, Topoľčany.

K vybaveniu potrebujete

  • Úhrada nájomného správcovi tržnice - ak vybavujete prenájom predajného stola na dobu prenájmu max. jeden mesiac, treba kontaktovať správcu tržnice na čísle 0908756272 alebo osobne v kancelárii č. 142 na Mestskom úrade alebo priamo na tržnici v Topoľčanoch. Nájomné musí predavajúci uhradiť za celé obdobie, v ktorom predávajúci žiada predajné miesto vužívať. Takému nájomcovi vydá správca tržnice doklad o zaplatení (doklad z elektornickej registračnej pokladne).
  • Žiadosť  o prenájom predajného stola - ak vybavujete prenájom predajného stola na dobu prenájmu dlhšiu ako jeden mesiac , treba poslať žiadosť o prenájom  predajného stola na adresu Mesto Topoľčany – Mestský úrad, Odbor správy majetku a služieb, Nám. M. R. Štefánika č.1/1, Topoľčany. Úhrada nájomného sa vykoná v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy.
  • K žiadosti o prenájom predajného stola je potrebné  priložiť „ Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku“ spolu so všetkými potrebnými dokladmi uvedenými v prílohách žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku – podľa predávaného sortimentu (viď formulár). Túto žiadosť je si možné prevziať aj u správcu tržnice.
  • Vypísanú Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku je potrebné doniesť správcovi tržnice, za účelom vydania súhlasu správcu tržnice. Takto vyplnenú žiadosť so súhlasom správcu tržnice je potrebné podať na podateľni Mestského úradu v Topoľčanoch .

Poplatok

Vybavenie žiadosti o prenájom predajného stola je bezplatné

Lehota na vybavenie

Lehota na vybavenie žiadosti o prenájom predajného stola na tržnici na dobu dlhšiu ako 1 mesiac je do  30 dní od podania žiadosti.

Lehota na vybavenie žiadosti o prenájom predajného stola na tržnici na dobu kratšiu ako 1 mesiac je ihneď.

Legislatívna úprava

VZN 11/2014, o trhovom poriadku mestskej tržnice na ul. Moyzesova 583/10 , Topoľčany. Dodatok č. 1/2015 k VZN č.6/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.


 

Formuláre na stiahnutie

Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_predaj_vyrobkov_Mestska_trznica.odt(10.3 kB)Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku (editovateľné)
Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_predaj_vyrobkov_Mestska_trznica.docx(17.3 kB)Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku (editovateľné)
Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_predaj_vyrobkov_Mestska_trznica.pdf(196.6 kB)Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku (needitovateľné)

Lokalizácia kancelárie č. 142

Lokalizácia kancelárie č. 142

Lokalizácia kancelárie č. 142


 


Úvodná stránka