Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, evidencie obyvateľstva, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 109, telefónne číslo: 038/5340 109

K vybaveniu potrebujete

  • Platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky
  • Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad SR
  • List vlastníctva - v prípade, že ste vlastníkom rodinného domu alebo bytu, alebo rozhodnutie o povolení vkladu
  • Súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkami ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (vlastník domu alebo bytu alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase list vlastníctva).
  • Písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt s overeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne (k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva)

Poplatok

Bez poplatku, v prípade vyžiadania si potvrdenia o trvalom pobyte je potrebné uhradiť správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie

Na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Legislatívna úprava

§ 8 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.


 

Lokalizácia kancelárie č. 109

Lokalizácia kancelárie č. 109

Lokalizácia kancelárie č. 109


 


Úvodná stránka