Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Prihlásenie pobytu do mestského nájomného bytu

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 204, telefónne číslo: 038/5340 204.

Poučenie

Po uzatvorení nájomnej zmluvy na mestský nájomný byt je možné prihlásenie trvalého, prípadne prechodného pobytu len so súhlasom vlastníka (Mesta Topoľčany). Súhlas vlastníka bytu je možné získať podaním Žiadosti o zmenu pobytu spolu s prílohami.

K vybaveniu potrebujete

Fotokópie dokladov:

  • kópiu platnej nájomnej zmluvy a rozhodnutie o pridelení bytu
  • aktuálny evidenčný list a potvrdenie o stave evid. konta z MS
  • potvrdenie /rodné listy/ na dôkaz príbuzenského vzťahu
  • potvrdenie ohľadom TP a nehnuteľností  prihlasovaného
  • fotokópia právoplatného rozsudku o rozvode a BSM (u rozvedených manželov)
  • potvrdenie od lekára o zdravotnom stave – bezvládnosti   /ak sa jedná o prihlásenie z tohto dôvodu/
  • od nájomcu overené čestné vyhlásenie, že prihlásenie má iba evidenčný charakter a nemieni sa vysťahovať z terajšieho bytu.

Legislatívna úprava


 

Formuláre na stiahnutie

Ziadost_o_zmenu_prechodneho_pobytu.docx(13.8 kB)Žiadosť o zmenu prechodného pobytu (editovateľné)
Ziadost_o_zmenu_prechodneho_pobytu.pdf(123.1 kB)Žiadosť o zmenu prechodného pobytu (editovateľné)
Ziadost_o_zmenu_trvaleho_pobytu.docx(13.8 kB)Žiadosť o zmenu trvalého pobytu (editovateľné)
Ziadost_o_zmenu_trvaleho_pobytu.pdf(122.8 kB)Žiadosť o zmenu trvalého pobytu (editovateľné)


Úvodná stránka