Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Stanovisko mesta ako vlastníka susednej nehnuteľnosti k dokumentácii pre územné rozhodnutie (stavebné povolenie)

Kde vybavíte

Na odbore výstavby, životného prostredia a vyvlastňovacieho konania, referát územného plánovania, I. poschodie Mestského úradu, Nám.MR.Štefánika č.1/1, Topoľčany, vstup C, číslo dverí 241A, telefónne číslo: 038/5340 237.

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie (stavebné povolenie) ako vlastníka susednej nehnuteľnosti 

  • Projektovú dokumentáciu príslušného stupňa v závislosti od toho, pre aké konanie potrebujete stanovisko mesta. Napr. k stanovisku mesta pre vydanie územného rozhodnutia potrebujete projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie, k stanovisku mesta k vydaniu stavebného povolenia treba predložiť projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie,

Poplatok

Bez poplatku.

Lehota na vybavenie

30 dní, v odôvodnených prípadoch v záujme riadneho preskúmania žiadosti možno lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní.

Legislatívna úprava


 

Lokalizácia kancelárie č. 241A

Lokalizácia kancelárie č. 241A - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 241A - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 241A

Lokalizácia kancelárie č. 241A


 


Úvodná stránka