Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Súhlas na výrub dreviny

Kde vybavíte

Na odbore výstavby, životného prostredia a vyvlastňovacieho konania, referáte ŽP, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup C, číslo dverí 238, telefónne číslo: 038/5340 238

K vybaveniu potrebujete

  • Kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne.
  • Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom).
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (kópia).
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Poplatok

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych  poplatkoch v znení neskorších zmien:

Lehota na vybavenie

Do 30 dní od podania.

Legislatívna úprava

§ 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien


 

Formuláre na stiahnutie

ziadost_stromy.odt(8.2 kB)Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (editovateľné)
ziadost_stromy.docx(14.1 kB)Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (editovateľné)
ziadost_stromy.pdf(307 kB)Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (needitovateľné)

Lokalizácia kancelárie č. 238

Lokalizácia kancelárie č. 238 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 238 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 238

Lokalizácia kancelárie č. 238


 


Úvodná stránka