Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Uvedenie studne do prevádzky (len pre osobnú potrebu a potrebu domácnosti)

Kde vybavíte

Na odbore výstavby, životného prostredia a vyvlastňovacieho konania, referáte životného prostredia, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup C, číslo dverí 238, telefónne číslo: 038/5340 238.

K vybaveniu potrebujete

  • Projektová dokumentácia studne schválená v stavebnom konaní
  • Fotokópia právoplatného stavebného povolenia
  • Doklad o rozbore pitnej vody
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku
  • Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky 

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), rozhodne správny orgán bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatívna úprava


 

Formuláre na stiahnutie

ziadost_kolaudacia_studna.odt(16.1 kB)Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky (editovateľné)
ziadost_kolaudacia_studna.docx(24.5 kB)Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky (editovateľné)
ziadost_kolaudacia_studna.pdf(197 kB)Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky (needitovateľné)

Lokalizácia kancelárie č. 238

Lokalizácia kancelárie č. 238 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 238 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 238

Lokalizácia kancelárie č. 238


 


Úvodná stránka