Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Územné konanie

Kde vybavíte

Na stavebnom úrade Mesta Topoľčany II. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup D, číslo dverí 350, 351 a 359, telefónne číslo: 038/5340 350, 038/5340 351, 038/5340 359.

Poučenie

Územným konaním sa rozumie rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmena územného rozhodnutia a rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozdhodnutia.

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

K vybaveniu potrebujete

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia, resp. o predĺžení platnosti územného rozhodnutia alebo zmene územného rozhodnutia
  • Prílohy uvedené v jednotlivých formulároch

Upozornenie

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatívna úprava


 

Formuláre na stiahnutie

Zmena_uzemneho_rozhodnutia.odt(12.7 kB)Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia (editovateľné)
Zmena_uzemneho_rozhodnutia.docx(17.9 kB)Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia (editovateľné)
Zmena_uzemneho_rozhodnutia.pdf(212.6 kB)Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia (needitovateľné)
Uzemne_rozhodnutie.odt(12 kB)Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (editovateľné)
Uzemne_rozhodnutie.docx(17.8 kB)Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (editovateľné)
Uzemne_rozhodnutie.pdf(264 kB)Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (needitovateľné)
Suhlas_vlastnikov_k_UR.odt(6.9 kB)Súhlas vlastníka nehnuteľnosti k návrhu o vydanie územného rozhodnutia (editovateľné)

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359

Lokalizácia kancelárií č. 350

Lokalizácia kancelárií č. 350

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359


 


Úvodná stránka