Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Vyhradené parkovacie miesta pre osoby ŤZP

Kde vybavíte

Na Odbore správy majetku a služieb, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, číslo dverí 142,  telefónne číslo: 038/5340 142

K vybaveniu potrebujete

  • Jednoduchú, krátku, vlastnými slovami napísanú žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta pre osobu ťažko zdravotne postihnutú
  • Preukaz pre osobu ťažko zdravotne postihnutú
  • Parkovací preukaz (veľký, modrý)
  • Rozhodnutie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní parkovacieho preukazu
  • Posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že menovaný sa považuje za fyzickú osobu ťažko zdravotne postihnutú
  • Rozhodnutie o priznaní príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
  • Veľký technický preukaz

Lehota na vybavenie

Pridelenie parkovacieho miesta pre osobu ťažko zdravotne postihnutú schvaľuje komisia výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov, kedy lehota na vybavenie závisí od stanoveného termínu zasadnutia. V prípade odsúhlasenia bude osadené odborne spôsobilou firmou zvislé a vodorovné dopravné značenie.


 

Lokalizácia kancelárie č. 142

Lokalizácia kancelárie č. 142

Lokalizácia kancelárie č. 142


 


Úvodná stránka