Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Žiadosť o stanovisko pre Územné rozhodnutie/Stavebné povolenie

Kde vybavíte

Mestský úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 1/1, 955 01 Topoľčany, II.poschodie, vstup D, číslo dverí 359, telefónne číslo 038/5340359.

Upozornenie

V špeciálnych prípadoch realizácia stavebného konania vyžaduje stanovisko cestného správneho orgánu. V uvedených prípadoch je potrebné požiadať cestou príslušného cestného správneho orgánu o stanovisko pre územné konanie/stavebné povolenie. Bližšia špecifikácia je v zákone č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/. Žiadosť o stanovisko pre územné konanie/stavebné povolenie je potrebné si podať v dostatočnom časovom predstihu – minimálne 45 dní /optimálne 60 dní/ pred termínom  plánovanej realizácie.

Vyššie uvedené stanovisko je súčasťou stavebného konania na príslušnom stavebnom úrade. 

K vybaveniu potrebujete

  • 2x Vypísané tlačivo „Žiadosť o stanovisko pre územné konanie/stavebné povolenie“, ktoré nájdete na stránke nižšie
  • 2x paré projektovej dokumentácie s prehľadným zakreslením rozsahu stavebných prác a prináležiacu technickú správu

     Lehota na podanie

Minimálne 45 (doporučujeme 60) dní pred podaním na stavebný úrad

Lehota na vybavenie

45 dní od podania žiadosti

Legislatívna úprava

Zákon č. 135/1961 Zb.  Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/

Poplatky

Správny poplatok bude určený v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch


 

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359


 


Úvodná stránka