Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Žiadosť o určenie trvalého/prenosného dopravného značenia

Kde vybavíte

Mestský úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 1/1, 955 01 Topoľčany, II.poschodie, vstup D, číslo dverí 359, telefónne číslo 038/5340359.

Upozornenie

Pre vybavenie osadenia trvalého, resp. prenosného dopravného značenia je potrebné vybaviť si cestou príslušného cestného správneho orgánu „Určenie trvalého/prenosného dopravného značenia“ vydané iba so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu. Bližšia špecifikácia je v zákone č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/. Žiadosť o určenie trvalého/prenosného dopravného značenia je potrebné si podať cestnému správnemu orgánu v dostatočnom časovom predstihu – minimálne 45 dní /optimálne 60 dní/ pred termínom  plánovaného umiestnenia.

V prípade osadenia TDZ/PDZ bez predchádzajúceho určenia, vydaného príslušným cestným správnym orgánom, budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy a správneho poriadku. 

K vybaveniu potrebujete

  • 2x Vypísané tlačivo „Žiadosť o určenie trvalého/prenosného dopravného značenia“, ktoré nájdete na stránke nižšie
  • 2x paré projektovej dokumentácie „Projekt trvalého/prenosného dopravného značenia“ s potrebnými náležitosťami a technickou správou

Lehota na podanie

Minimálne 45 (doporučujeme 60) dní pred plánovanou realizáciou osadenia TDZ/PDZ

Lehota na vybavenie

45 dní od podania žiadosti

Legislatívna úprava

Zákon č. 135/1961 Zb.  Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/

Poplatky

Správny poplatok bude určený v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch


 

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359


 


Úvodná stránka