Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, evidencie obyvateľstva, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 109, telefónne číslo: 038/5340 109.

K vybaveniu potrebujete

  • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy
  • Právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej budovy
  • Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy v prípade, že budete žiadať o zrušenie súpisného a orientačného čísla
  • Geometrický plán so zameraním adresného bodu (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  • Doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (§ 6 ods. 1 písm. d/1)
  • Vyplnenú žiadosť (vzory sa nachádzajú nižšie)

Poplatok

Vydanie tabuľky so súpisným číslom je bezplatné, náklady na obstaranie tabuľky s orientačným číslom znáša vlastník stavby.

Lehota na vybavenie

Do 30 dní. Opravný prostriedok sa nepodáva.

Legislatívna úprava


 

Lokalizácia kancelárie č. 109

Lokalizácia kancelárie č. 109

Lokalizácia kancelárie č. 109


 


Úvodná stránka