Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Žiadosť o vydanie súhlasu mesta podľa 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov

V súvislosti s prijatím legislatívnych opatrení vyplývajúcich zo Stratégie pracovnej mobility

cudzincov v Slovenskej republike bol zákonom č. 376/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019 novelizovaný zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o službách zamestnanosti”) a súčasne aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o pobyte cudzincov”). Uvedené sa dotklo aj obcí a miest a to tým, že pre účely cudzineckej polície v súvislosti s konaním o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, vydáva obec ako jeden z obligatórnych (povinných) dokladov “súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu”.

 

Kde vybavíte

 

Na odbore výstavby, životného prostredia, I. poschodie Mestského úradu, Nám. M. R. Štefánika č.1/1, Topoľčany, vstup C, číslo dverí 240,  telefónne číslo: 038/5340 240

 

K vybaveniu potrebujete

 

  • Žiadosť o vydanie súhlasu mesta podľa § 32 ods. 2  písm. k) zákona č.404/2011 Z. z. o

pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov

 

 


 


Úvodná stránka