Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Zmena doby trvania reklamnej stavby

Kde vybavíte

Na odbore výstavby, životného prostredia a vyvlastňovacieho konania, referáte životného prostredia, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup C, číslo dverí 238, telefónne číslo: 038/5340 238.

K vybaveniu potrebujete

  • Informatívna kópia listu vlastníctva; pri zmene vlastníka aktuálny list vlastníctva (originál) a kópia z katastrálnej mapy (originál) miesta stavby
  • Písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
  • Doklad preukazujúci právo k pozemku alebo stavbe na ktorej je reklamná stavba, ktorej doba trvania žiada navrhovateľ predĺžiť (napr. nájomná zmluva)
  • Doklad o uhradení stavebného poplatku
  • Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatívna úprava


 

Formuláre na stiahnutie

ziadost_o_zmenu_doby_trvania_reklam_stavby.odt(25.9 kB)Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby (editovateľné)
ziadost_o_zmenu_doby_trvania_reklam_stavby.docx(27.5 kB)Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby (editovateľné)
ziadost_o_zmenu_doby_trvania_reklam_stavby.pdf(192.8 kB)Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby (needitovateľné)

Lokalizácia kancelárie č. 238

Lokalizácia kancelárie č. 238 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 238 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 238

Lokalizácia kancelárie č. 238


 


Úvodná stránka