Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Zmena stavby pred jej dokončením

Kde vybavíte

Na stavebnom úrade Mesta Topoľčany II. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup D, číslo dverí 350, 351 a 359, telefónne číslo: 038/5340 350, 038/5340 351, 038/5340 359.

Poučenie

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
  • Prílohy uvedené v žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Upozornenie

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatívna úprava


 

Formuláre na stiahnutie

Zmena_stavby_pred_dokoncenim.odt(10.3 kB)Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (editovateľné)
Zmena_stavby_pred_dokoncenim.docx(17.8 kB)Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (editovateľné)
Zmena_stavby_pred_dokoncenim.pdf(246.2 kB)Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (needitovateľné)

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359

Lokalizácia kancelárií č. 350

Lokalizácia kancelárií č. 350

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359


 


Úvodná stránka