Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Zriadenie studne (len pre osobnú potrebu a potrebu domácnosti)

Kde vybavíte

Na odbore výstavby, životného prostredia a vyvlastňovacieho konania, referáte životného prostredia, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup C, číslo dverí 238, telefónne číslo: 038/5340 238

K vybaveniu potrebujete

  • Projektová dokumentácia studne
  • Doklad preukazujúci vlastnícky vzťah k pozemku (stavbe), kópia katastrálnej mapy
  • Záväzné stanovisko stavebného úradu v zmysle § 120 zák. č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších prepisov
  • Územné rozhodnutie, resp. vyjadrenie stavebného úradu že nie je potrebné
  • Doklad o uhradení správneho poplatku
  • Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), rozhodne správny orgán bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatívna úprava


 

Lokalizácia kancelárie č. 238

Lokalizácia kancelárie č. 238 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 238 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 238

Lokalizácia kancelárie č. 238


 


Úvodná stránka