Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Zrušenie trvalého pobytu

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, evidencie obyvateľstva, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 109, telefónne číslo: 038/5340 109.

K vybaveniu potrebujete

  • Tlačivo "Návrh na zrušenie trvalého pobytu", ktoré obdržíte na  evidencii obyvateľstva, v kancelárií č. d. 109 (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návh musia podať všetci spoluvlastníci)
  • Platný občiansky preukaz
  • List vlastníctva od budovy alebo jej časti alebo rozhodnutie o povolení vkladu
  • Doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vyporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad a iné.)

Poplatok

Bez poplatku

Lehota na vybavenie

30 dní

Upozornenie

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva mesto Topoľčany. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na úradnej tabuli mesta Topoľčany po dobu 15 dní.

Legislatívna úprava

§ 7 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov


 

Lokalizácia kancelárie č. 109

Lokalizácia kancelárie č. 109

Lokalizácia kancelárie č. 109


 


Úvodná stránka