Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Zrušenie vecného bremena k bytu

Kde vybavíte

Na právnom oddelení, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup C, číslo dverí 226, telefónne číslo: 038/5340 226

K vybaveniu potrebujete

1. Ak sa byt prevádza na manžela/manželku, deti, vnukov alebo rodičov

 • Kúpnu alebo darovaciu zmluvu s osvedčenými podpismi prevodcov
 • Zmluvu o prevode vlastníctva bytu uzatvorená s Mestom Topoľčany (fotokópia)
 • Doklad o príbuzenskom vzťahu – rodný list
 • Plnomocenstvo k vybaveniu a prevzatiu potvrdenia o zrušení VB inou osobou ako vlastníkom bytu
 • Žiadosť o zrušenie vecného bremena k bytu

2. Ak sa byt prevádza na inú osobu ako manžela/manželku, deti, vnukov alebo rodičov

 • Zmluva o prevode vlastníctva bytu uzatvorená s Mestom Topoľčany (fotokópia)
 • Doklad o úhrade kúpnej ceny bytu (ak ešte neuplynulo 10 rokov od kúpy bytu)
 • Plnomocenstvo k vybaveniu a prevzatiu potvrdenia o zrušení VB inou osobou ako vlastníkom bytu
 • Žiadosť o zrušenie vecného bremena k bytu

3. Ak uplynulo 10-ročné obmedzenie prevodu bytu

 • Zmluva o prevode vlastníctva bytu uzatvorená s Mestom Topoľčany (fotokópia)
 • Plnomocenstvo k vybaveniu a prevzatiu potvrdenia o zrušení VB inou osobou ako vlastníkom bytu
 • Žiadosť o zrušenie vecného bremena k bytu

4. Iný dôvod (dedičské konanie)   

 • List vlastníctva pôvodného vlastníka (fotokópia)
 • Zmluva o prevode vlastníctva bytu uzatvorená s Mestom Topoľčany (fotokópia)
 • Plnomocenstvo k vybaveniu a prevzatiu potvrdenia o zrušení VB inou osobou ako vlastníkom bytu
 • Osvedčenie o dedičstve (fotokópia)
 • Žiadosť o zrušenie vecného bremena k bytu

Poplatok

Bez poplatku

Lehota na vybavenie

Do 30 dní od podania.

Legislatívna úprava

§ 18b) ods. 5, Zákona NR SR  č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov


 


Úvodná stránka